55_20240515_140637.jpg

Předseda Jindřich Sojka po sezoně končí. Jsem vyždímaný a ubíjí mne mezilidské vztahy v klubu, vysvětluje své rozhodnutí

Končím. Oznámil před pár týdny činovníkům a trenérům SK Klatovy 1898 dlouholetý předseda klubu Jindřich Sojka. Ve službách jednoho z nejstarších fotbalových klubů v České republice je už dvaadvacet let a rezignaci na post jeho šéfa i ukončení veškerého funkcionaření v oddíle dlouho a pečlivě zvažoval. Poslední dobou ale byl svědkem zhoršující se atmosféry v klubu, kde převažují pomluvy, výčitky a absence týmového ducha. "Chtěl jsem to změnit, ale narazil jsem. Tato nechuť ke spolupráci a nedostatek respektu mezi členy klubu mě zcela vyčerpaly a ukázaly mi, že je čas ukončit tento boj s větrnými mlýny, a prostě předat žezlo někomu jinému. Někomu, kdo bude mít velkou sílu pokusit se znovu nastolit harmonii a přátelské prostředí v klubu," říká třiapadesátiletý Jindřich Sojka, který ale dokončí sezonu. Aby dodělal rozpracované záležitosti spojené s chodem klubu a aby měl dostatečný čas vše řádně předat a být nápomocen svému nástupci.

Rozhodl jste se rezignovat na funkci předsedy klubu. Proč?
Já jsem již nechtěl kandidovat na podzim loňského roku, ale nakonec jsem se nechal přesvědčit a naskočil jsem do toho koloběhu znovu. Jako člen výboru a následně předseda působím nepřetržitě zhruba 22 let. Po tak dlouhé době práce funkcionáře jsem neskutečně vyždímaný a bez energie. Již nejsem schopen se nastartovat a řešit problémy jako dříve. Okolo fotbalu, a zvláště klatovského, je celá řada problémů a je třeba, aby na scénu nastoupil někdo jiný, kdo je bude řešit. Já už prostě nemám sílu. Pro mě je to boj s větrnými mlýny. Zcela zásadně mi vadí mezilidské vztahy v klubu, kdy slyšíte jen pomluvy, výčitky, není možné nic konstruktivně řešit, protože každý má ten „správný“ názor (ovšem bez jakékoliv odpovědnosti). Myslel jsem si, že to mohu změnit, ale to jsem narazil. Toto bylo zásadní zjištění, které mi utvrdilo, že musím a chci pryč! Navíc se přidaly nějaké zdravotní problémy a já jsem si uvědomil, že již musím myslet na sebe a svoji rodinu.

Rozhodoval jste se k tomuto kroku dlouho?
Moje rozhodnutí nebylo ze dne na den. Již od období covidu jsem zvažoval ukončení mé funkcionářské činnosti, ale vždy jsem upřednostnil klatovský fotbal před sebou, což již nechci a nehodlám dělat.

Bylo to těžké rozhodnutí? Přece jen – dlouhá léta jste úzce spjat s klatovským fotbalem - stal se tak bezesporu nedílnou součástí Vašeho života.
Rozhodnutí zrálo několik let a bylo neskutečně těžké si s konečnou platností říci „konec“. Pořád jsem si říkal, že to nejde, že musím a musím něco udělat. Uvědomil jsem si, že s tímto postojem bych dělal předsedu asi do smrti, a to skutečně nechci. Mám pocit, že mé rozhodnutí může pomoci i klatovskému fotbalu. Věřím, že se najdou jiní „srdcaři“, kteří klatovský fotbal povedou k lepším zítřkům. Věřím, že se najde vedení, které to bude myslet s klatovským fotbalem vážně a upřímně a hlavně, že bude mít sílu pokusit se znovu nastolit harmonii a přátelské prostředí v klatovském klubu. A doufám, že klub najde cestu k obnovení jednoty a vzájemného respektu. Že všichni v něm zase potáhnou za jeden provaz.

Neobáváte se, že někdo může toto Vaše rozhodnutí brát tak, že házíte klub přes palubu? Protože momentálně se úplně nedaří – většina klíčových týmů bojuje o udržení v soutěžích, potýká se s nedostatkem hráčů a tak dál.
Mé rozhodnutí není v žádném případě spojeno s výsledky mužstev. To skutečně vím. Co si budou myslet ostatní, je jejich věc, já nikoho přesvědčovat nechci a nebudu. Jakékoliv polemiky jsou zbytečné. Pokud si bude veřejnost myslet, že klub házím přes palubu, tak se jich zeptám, kde by byl ten klub, kdybych ho řadu let nedržel, kde byli oni, když klub potřeboval pomoci?! To nikoho nezajímalo a brali to jako samozřejmost. Ale chci všechny ujistit, že to samozřejmost není a chtěl bych všechny požádat, aby si mých následovníků vážili, protože dělat něco v téhle době ve volném čase a zadarmo, se nenosí.

Dovedete si život bez šéfování klatovskému fotbalu vůbec představit? Nebude Vám to chybět?
Dovedu, a dokonce se na to už těším. Mám svoji rodinu, manželku, kterou jsem řadu let zanedbával, pořád něco nešlo, protože mám fotbal. Navíc naši kluci hrají v jiných klubech a já chci jezdit na jejich zápasy, aniž bych si vyčítal, že nejsem v Klatovech na fotbale nebo, aby mi
někdo dokonce předhazoval, že nenavštěvuji zápasy všech klatovských mužstev, abych měl o nich přehled. Jestli mi to bude chybět, to ukáže budoucnost, ale nyní jsem přesvědčený, že se k fotbalové funkcionařině již nevrátím.

Rezignujete jen na funkci předsedy? Budete dál pokračovat v práci klubového funkcionáře?
Jak jsem již řekl, potřebuji vypnout úplně a žádnou funkci v klubu již vykonávat nebudu.

Nabízí se otázka – co stávající výbor?
Já jsem jeden ze sedmi členů a mohu mluvit jen za sebe. Myslím si, že stávající výbor má kvalitní obsazení a mohu jen potvrdit, že se mi v jeho rámci fungovalo bezvadně. Ve výboru a jeho rozhodování bych chybu nehledal a ostatním plně důvěřuji a vím, že to myslí s klatovským fotbalem jen a jen dobře. Výbor bude třeba pouze doplnit.

Protože Vám nikdy nebyl a určitě stále není a nikdy nebude klatovský fotbal rozhodně lhostejný, chcete ukončit své funkcionářské působení až po sezoně. Je to proto, že chcete dokončil načaté věci a že chcete důkladně vše předat svému nástupci?

Ano, přesně tak to je. Budu nástupci ve všem nápomocen, abych zajistil hladký přechod a pomohl novému předsedovi seznámit se s rolí a odpovědnostmi.

Jakého svého nástupce - šéfa - si představujete pro klatovský klub?
Šéfa si musí zvolit členové klubu, a proto je toto otázka spíše na ně. Já bych svému nástupci přál, aby se mu podařilo vztahy v klubu narovnat, aby přesvědčil všechny, že je nutné respektovat zájem klubu jako celku a ne své individuální ambice.