77_20240705_002026.jpg

Členové klubu si zvolili čtyři nové funkcionáře do výkonného výboru. Předsedou je Jan Potužník

Valná hromada členů SK Klatovy 1898 se uskutečnila o poslední červnové sobotě v salonku restaurace Hotelu Beránek v Klatovech. Hlavním bodem programu byla dovolba nových členů výkonného výboru po rezignaci předsedy klubu Jindřicha Sojky a odstoupení dalších tří členů výkonného výboru. S novým vedením, s novým šéfem Janem Potužníkem a čerstvými silami ve výkonném výboru, vstupuje SK Klatovy 1898 do nové kapitoly své historie.

Dlouholetý předseda klatovského fotbalového klubu Jindřich Sojka, který vedl SK Klatovy 1898 neuvěřitelných čtrnáct sezon, rezignoval na svou funkci. Následně se k němu připojili další tři členové výkonného výboru, kteří se rozhodli odstoupit - Jiří Jánský, Jan Herman a Jiří Vondra. Tato situace vyvolala potřebu svolání valné hromady, aby byl zvolen nový výkonný výbor a byla tak zajištěna kontinuita vedení klubu. 

Na valnou hromadu byli pozváni členové SK Klatovy 1898 do salonku restaurace Hotelu Beránek v Klatovech. Účast členů byla hojná a všichni přítomní měli možnost vyjádřit svůj názor a hlasovat pro nové kandidáty do výkonného výboru..

Po zahájení a přivítání všech přítomných Jiřím Jánským, který byl pověřen řízením schůze, účastníci schválili program valné hromady, zvolili mandátovou,, volební a návrhovou komisi. Po zprávě mandátové komise, schválení jednacího a volebního řádu, účetní závěrky za rok 2023 a projednání odstoupení čtyř členů výkonného výboru klubu, přišla na řadu dovolba nových členů výkonného výboru spolku, Členové klubu si na valné hromadě zvolili do výkonného výboru Tomáše Strnada, Zdeňka Bártu, Kamila Kacerovského a Petra Nováka. Ti tak doplnili stávající členy výkonného výboru Jana Potužníka, Josefa Dleska a Yvettu Chmelovou.

Do diskuze se poté zapojilo několik členů klubu, kteří se vyjádřili k současnosti a někteří z nich přislíbili pomoc i podporu. Slovo si vzal také dnes už bývalý šéf klubu Jindřich Sojka, který se už jen stručně, ale s viditelným smutkem ve tváři, vyjádřil k současné situaci v klubu, Zdůraznil, že po celá dlouhá léta pracoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vždy ve prospěch klubu. Přítomní členové Jindřichu Sojkovi poděkovali za jeho dlouholetou a významnou práci v klubu. 

Valná hromada splnila svůj úkol a SK Klatovy 1898 má nyní stabilní vedení připravené čelit novým výzvám. Nově složený výkonný výbor spolku se hned pustil do práce. A že ho čeká pořádná fuška, je všem jeho členům jasné, ale osud jednoho z nejstarších fotbalových klubů v České republice jim není lhostejný, a tak udělají maximum pro to, aby klub šlapal, jak má a měl zase to nejlepší jméno a zvuk. A aby byl klubem, kde se fotbalu a jeho členům daří - byl prostě opět fotbalovou značkou. Nové vedení klubu si klade za cíl znovu nastartovat a zlepšit atmosféru v klubu. A těší se na podporu a pomoc všech členů klubu, aby všichni společně znovu nastartovali klatovský fotbal a vrátili SK Klatovy 1898 na fotbalové výsluní.

Sedmičlenný, nově složený výkonný výbor SK Klatovy 1898 se okamžitě po skončení valné hromady sešel, aby mezi sebou zvolil předsedu a místopředsedu. Předsedou klubu byl zvolen devětačtyřicetiletý Jan Potužník (na snímku vlevo), který svým dlouholetým působením v klubu a zkušenostmi získal důvěru ostatních členů výboru. Místopředsedou se stal sedmatřicetiletý Zdeněk Bárta (na snímku vpravo). 

S novým vedením a čerstvými silami ve výkonném výboru vstupuje SK Klatovy 1898 do nové kapitoly své historie. Nový předseda Jan Potužník vyjádřil odhodlání rozvíjet klub, zlepšovat zázemí a podporovat sportovní aktivity všech členů. 

"Není mi jedno, co bude s klubem, ve kterém jsem patnáct let a který je mojí srdeční záležitostí. Ale není to jen o mně. Je nás na to víc,. A jsme všichni na jedné lodi, musíme všichni táhnout za jeden provaz. Pojďme se společně pustit do práce, pomáhat si, držet při sobě a neházet si klacky pod nohy. Pojďme posunout klatovský fotbal zase o kus dál," vyzývá k týmové práci nový šéf klubu Jan Potužník. Ten zároveň zdůraznil potřebu návratu k hodnotám, které dělaly SK Klatovy 1898 skvělou fotbalovou značkou. Prioritami bude zlepšení komunikace mezi členy klubu, podpora mládežnických týmů a jejich rozvoj, posílení spolupráce s dalšími kluby a partnery, a také práce na zlepšení zázemí pro hráče i fanoušky.